Tesztelés, szoftvertesztelés

A szoftvertesztelés egy rendszer vagy program kontrollált körülmények melletti futtatását, és az eredmények kiértékelését jelenti. A tesztelés célja az, hogy a fejlesztés során létrejövő hibákat minél korábban felfedezze, és ezzel csökkentse azok javításának költségeit, illetve biztosítsa a készülő alkalmazással, programmal szembeni minőségi elvárásokat (funkcionális és nem funkcionális követelményeknek való megfelelés). A tesztelés történhet manuálisan, azonban manapság egyre elterjedtebb a tesztelési folyamat automatizálása. A tesztelési feladatokat végezhetik  fejlesztők, de gyakoribb, – főleg nagy, összetett fejlesztési feladatok esetében – hogy tesztelői csapat vannak, akik tesztmenedzserből, tesztelemzőkből és manuális tesztelőkből állnak.

Training360 logo

az ITmap szakmai hitelesítője, hazánk legnagyobb IT képző cége