Ez az 5 HR trend fogja meghatározni a munkaerőpiac világát 2018-ban

HR&IT Olvasási idő:2 perc

5 HR trend

Eszerint a munkavállalók egyre inkább vágynak a munkahelyi kötődésre és az érzetre, hogy a munkájuk valamilyen célt szolgál, ám ezt sok vállalat továbbra sem tudja biztosítani számukra. Azok a vállalatok, amelyek nem tudnak lépést tartani a változó munkavállalói igényekkel és toborzási stratégiájukat továbbra is pusztán a vállalat hírneve köré építik, lemaradnak és értékes erőforrást veszítenek

Következésképp a HR-nek hatalmas kihívást fog jelenteni, hogy támogassa a szervezeteket, hogy megszerezzék, megtartsák és egyben inspirálják is a legjobb dolgozókat. 2018-ban az alábbi öt trend fogja leginkább befolyásolni a HR-t. A vállalkozások jövőjét pedig gyökeresen megváltoztathatja az ezekre adott válaszuk.

1. Dolgozói elköteleződés erősítése magasabb szinteken

Az elmúlt öt évben a HR leggyakoribb hívószava a dolgozói elkötelezettség volt. Ám miközben néhány vállalat valóban elkezdett lépéseket tenni a munkaerő-megtartás érdekében és újragondolta a munkahelyi kultúrájának mibenlétét, igazi előrelépés keveseknél történt. A teljesítménymutatók világszerte stagnálnak, ami azt jelzi, még bőven van mit tenni. Campbell szerint hiba csupán az egyes munkavállalók szintjén gondolni a munkahelyi elköteleződésre, a HR szakembereknek figyelniük kell a megfelelő csoportdinamika kialakítására és az inspiráló, szellemileg és érzelmileg támogató munkahelyi légkör megteremtésére is, mely nem csak megtartó erővel bír, hanem a munkavállalók teljesítményét is növeli.

2. Új utak a toborzás területén

A fokozódó szakemberhiány új kihívások elé állítja a HR szakmát, a vállalatok valósággal éheznek a képzett munkaerőre. Ez pedig arra sarkallja a munkáltatókat, hogy alapjaiban gondolják újra toborzási stratégiájukat. Idejétmúlt az a gyakorlat, amely a kompetencia helyett a munkavállaló önbizalmát, önmenedzselési képességét helyezi a kiválasztási folyamat középpontjába – gondoljunk például arra, mennyire értelmetlen mondjuk egy könyvelőt az interjúzási, előadói képességei alapján megítélni, miközben munkáját jellemzően önállóan fogja végezni. A toborzási platformok is eredhetnek alapvetően téves sztereotípiákból, elképzelésekből, érdemes tehát azt is újragondolni. A HR szakértők egyre inkább kezdik felismerni a toborzási folyamatok „töréspontjait” és egyre nagyobb adathalmazokat használnak a döntéshozatal során.

új utak

3. Fejlődő technikai háttér, új kihívások a munkavállalók számára

A vállalatoknak fel kell készülniük, hogy az automatizáció egyre nagyobb ütemben alakítja át a munka világát, ez pedig új típusú kihívásokat támaszt a munkavállalók felé. A szoftveres megoldások és a robotika növekvő számban veszik át a repetitív jellegű feladatokat, ezzel teret engedve az embereknek, hogy inkább kreatív, szellemi munkát végezhessenek. A HR-nek kiemelt szerep jut abban, hogy a vállalatot segítse az automatizálás felé vezető úton, ez pedig nem csak technikai, hanem emberi, erkölcsi kérdéseket is felvet.

4. Rugalmas munkavállalók, rugalmas rendszerek

A megbízásos, alkalmi munkák és a másodállások egyre elterjedtebbé válnak. Minél kevésé kötött a munkaerő, annál fontosabb a vállalatok számára, hogy a főbb folyamataik megfelelően támogassák az ilyen szintű agilitást. A nagyobb fokú rugalmasság persze nagyobb terhelést is jelent a HR rendszereknek, megkövetelve a dinamikus és integrált működést. Az alvállalkozók menedzselése komplex feladat, melyhez a HR-nek, a pénzügyi és beszerzési területeknek összehangoltan kell tudni működniük.

5. Az adatelemzés szerepe a jutalmazási rendszerekben

A fizetés meghatározó tényező a munkavállalók számára, ám egy bizonyos szinten túl a munkában szerzett élmények, az érzelmi és szellemi kiteljesedés érzése egyaránt fontossá válik. Míg a fizetés pusztán egy tranzakció, a jutalmazás különböző megfoghatatlan formái folyamatos gondozást és a dolgozók egyéni igényeihez való alkalmazkodást várnak el. Ez pedig mindig is a HR asztala volt, ám a legjobb munkaerő megtalálása és megtartása még sosem volt ennél kritikusabb, mint most. A különféle kulturális és technológiai változások megvalósításához az üzleti vezetők és menedzserek összefogására lesz szüksége a vállalatoknak, miközben a HR csapatoknak segíteni kell ezt a folyamatot.

A folyamatosan növekvő adatállományokra támaszkodva a HR szakértők rengeteg értékes információhoz juthatnak a munkavállalókról, ezzel a tudással pedig elősegíthetik, hogy a szervezetek olyan új programokat és vezetői megközelítéseket dolgozzanak ki, amelyek az emberi erőforrást helyezik előtérbe.

Amennyiben szeretnél hasonló tartalmakat olvasni, kövess minket a Facebook oldalunkon is!