A terület támogatója: citi logo

Citi Careers

IT biztonság

Az IT biztonság területének elsődleges feladata, hogy olyan környezetet alakítson ki és tartson fent, amelyben az adott vállalat informatikai rendszere védve van mind a külső, mind a belső támadásoktól, a kezelt adatok bizalmasságát, sértetlenségét és rendelkezésre állását lehetővé téve. Ez tehát érinti például a hálózatokat, hálózati eszközöket, a számítógépeket és a rajtuk futó alkalmazásokat, egyéb IT berendezéseket, a fizikai környezetet (pl. szerverszoba), sőt akár a rendszereket használó embereket, felhasználókat is. Az ezekben a munkakörökben dolgozó szakemberek tehát az információs rendszerekben tárolt adatok és az azok feldolgozásához használt hardveres és szoftveres erőforrások biztonságával, annak tervezésével, implementálásával és tesztelésével és/vagy az ezek megteremtéséhez szükséges folyamatok és eljárások kialakításával és menedzselésével foglalkoznak. IT biztonsági terület például technikai oldalon a hálózat biztonsági szakértő, kiberbiztonsági szakértő, etikus hekker vagy folyamat oldalon az információvédelmi menedzser vagy információbiztonsági auditor.

Training360 logo

az ITmap szakmai hitelesítője, hazánk legnagyobb IT képző cége

Kapcsolódó tartalom:

Hálózat­biztonsági szakértő

Magas szintű hálózati és biztonsági technológiai / koncepcionális ismeretekkel és több éves gyakorlattal rendelkező szakember, aki önállóan képes hálózati és biztonsági eszközökből (router, switch, tűzfalak, betörésvédelmi eszközök, stb.) álló összetett, nagyvállalati védelmi...

Biztonsági elemző

A biztonság elemző (Security Analyst) sokéves tapasztalattal és gyakorlattal rendelkező etikus hekker. Mindazon képességekkel rendelkezik, mint az etikus hekker, de nem csak az IT rendszerek sérülékenységeinek feltérképezésében és a biztonság...

(Biztonsági) IT csalásfelderítési szakértő

Az IT csalásfelderítő szakértő vagy számítógépes kriminalisztikai nyomozó feladata számítógépes rendszerekben, hálózatokban történt betörések, véletlenül keletkezett vagy szándékosan okozott eszköz-, információ-, adatsérülések, károkozások okainak és körülményeinek vizsgálata. Munkája során nyomokat...

Etikus hacker

Az etikus hacker olyan kiberbiztonsági szakértő, akinek feladata informatikai rendszerek és környezetek biztonságának, feltörhetőségének etikus (segítő, támogató) módon történő feltérképezése, ellenőrzése; biztonsági sérülékenységek, fenyegetettségek felfedezése, tesztelése, kijavítása, biztonsági jelentések készítése;...

Felhő biztonsági szakértő

Publikus / hibrid felhő alapú rendszerek védelmének kialakítása, biztonsági megoldások és szolgáltatások implementálása, biztonság felügyelet, IT megfelelőség biztosítása.

IT biztonsági architect

Az IT biztonsági architekt a szervezet, vállalat IT infrastruktúra biztonságának és biztonsági rendszereinek tervezéséért, kialakításáért, teszteléséért és fejlesztéséért felelős; nagy és széles körű IT biztonsági tudással és sokéves tapasztalattal rendelkező...

IT biztonsági auditor

Az IT biztonsági auditor (Információvédelmi auditor) feladata a vállalat, szervezet információvédelmi rendszerének felülvizsgálata, elemzése, értékelése és riportolása, majd az ellenőrzési eljárást (auditot) követően a javító intézkedések, javaslatok kidolgozása és megosztása...

IT biztonsági menedzser

Az IT vagy Informatikai biztonsági menedzser széles körű biztonsági, technológiai ismerettel rendelkező vezető beosztású személy, aki felelős a szervezet, vállalat teljes körű IT biztonsági stratégiájának kialakításáért, a IT biztonsági folyamatok,...

Kiberbiztonsági szakértő

A kiberbiztonsági szakértő feladata IT infrastruktúrák, határvédelmi eszközök, hálózatok és adatközpontok, valamint az információk és adatok védelme. Felelős ezen rendszerek hardveres és szoftveres biztonságának megteremtéséért; betörések, adatvisszaélések megelőzéséért és a...

Sérülékenység tesztelő (Penetration tester)

A Penetrációs tesztelő (Penetration Tester) olyan specializálódott etikus hekker, akinek feladata informatikai rendszerek és környezetek biztonságának, feltörhetőségének különböző etikus eszközökkel és módszerekkel történő tesztelése. A Penetration Tester biztonsági auditokat tervez...

Threat Intelligence Analyst (Fenyegetettségi elemző/hírszerző)

A munkakör magyar elnevezésére még nincs általánosan elfogadott és használt megfogalmazás. A Threat Intelligence Analyst szakemberek feladata az IT biztonsági területen elsősorban nem az aktuális fenyegetettségek és folyamatban lévő támadások...