IT biztonság

Az IT biztonság területének elsődleges feladata, hogy olyan környezetet alakítson ki és tartson fent, amelyben az adott vállalat informatikai rendszere védve van mind a külső, mind a belső támadásoktól, a kezelt adatok bizalmasságát, sértetlenségét és rendelkezésre állását lehetővé téve. Ez tehát érinti például a hálózatokat, hálózati eszközöket, a számítógépeket és a rajtuk futó alkalmazásokat, egyéb IT berendezéseket, a fizikai környezetet (pl. szerverszoba), sőt akár a rendszereket használó embereket, felhasználókat is. Az ezekben a munkakörökben dolgozó szakemberek tehát az információs rendszerekben tárolt adatok és az azok feldolgozásához használt hardveres és szoftveres erőforrások biztonságával, annak tervezésével, implementálásával és tesztelésével és/vagy az ezek megteremtéséhez szükséges folyamatok és eljárások kialakításával és menedzselésével foglalkoznak. IT biztonsági terület például technikai oldalon a hálózat biztonsági szakértő, kiberbiztonsági szakértő, etikus hekker vagy folyamat oldalon az információvédelmi menedzser vagy információbiztonsági auditor.

az ITmap szakmai hitelesítője, hazánk legnagyobb IT képző cége

Biztonsági elemző

A biztonság elemző (Security Analyst) sokéves tapasztalattal és gyakorlattal rendelkező etikus hekker. Mindazon képességekkel rendelkezik, mint az etikus hekker, de nem csak az IT rendszerek sérülékenységeinek feltérképezésében és a biztonság...

(Biztonsági) IT csalásfelderítési szakértő

Az IT csalásfelderítő szakértő vagy számítógépes kriminalisztikai nyomozó feladata számítógépes rendszerekben, hálózatokban történt betörések, véletlenül keletkezett vagy szándékosan okozott eszköz-, információ-, adatsérülések, károkozások okainak és körülményeinek vizsgálata. Munkája során nyomokat...

ITmap_cover

Ajánló

Etikus hacker

Az etikus hacker olyan kiberbiztonsági szakértő, akinek feladata informatikai rendszerek és környezetek biztonságának, feltörhetőségének etikus (segítő, támogató) módon történő feltérképezése, ellenőrzése; biztonsági sérülékenységek, fenyegetettségek felfedezése, tesztelése, kijavítása, biztonsági jelentések készítése;...

Felhő biztonsági szakértő

Publikus / hibrid felhő alapú rendszerek védelmének kialakítása, biztonsági megoldások és szolgáltatások implementálása, biztonság felügyelet, IT megfelelőség biztosítása.

Hálózat­biztonsági szakértő

Magas szintű hálózati és biztonsági technológiai / koncepcionális ismeretekkel és több éves gyakorlattal rendelkező szakember, aki önállóan képes hálózati és biztonsági eszközökből (router, switch, tűzfalak, betörésvédelmi eszközök, stb.) álló összetett,...

IT biztonsági architect

Az IT biztonsági architekt a szervezet, vállalat IT infrastruktúra biztonságának és biztonsági rendszereinek tervezéséért, kialakításáért, teszteléséért és fejlesztéséért felelős; nagy és széles körű IT biztonsági tudással és sokéves tapasztalattal rendelkező...

IT biztonsági auditor

Az IT biztonsági auditor (Információvédelmi auditor) feladata a vállalat, szervezet információvédelmi rendszerének felülvizsgálata, elemzése, értékelése és riportolása, majd az ellenőrzési eljárást (auditot) követően a javító intézkedések, javaslatok kidolgozása és megosztása...

IT biztonsági menedzser

Az IT vagy Informatikai biztonsági menedzser széles körű biztonsági, technológiai ismerettel rendelkező vezető beosztású személy, aki felelős a szervezet, vállalat teljes körű IT biztonsági stratégiájának kialakításáért, a IT biztonsági folyamatok,...

Kiberbiztonsági szakértő

A kiberbiztonsági szakértő feladata IT infrastruktúrák, határvédelmi eszközök, hálózatok és adatközpontok, valamint az információk és adatok védelme. Felelős ezen rendszerek hardveres és szoftveres biztonságának megteremtéséért; betörések, adatvisszaélések megelőzéséért és a...

Sérülékenység tesztelő (Penetration tester)

A Penetrációs tesztelő (Penetration Tester) olyan specializálódott etikus hekker, akinek feladata informatikai rendszerek és környezetek biztonságának, feltörhetőségének különböző etikus eszközökkel és módszerekkel történő tesztelése. A Penetration Tester biztonsági auditokat tervez...

Threat Intelligence Analyst (Fenyegetettségi elemző/hírszerző)

A munkakör magyar elnevezésére még nincs általánosan elfogadott és használt megfogalmazás. A Threat Intelligence Analyst szakemberek feladata az IT biztonsági területen elsősorban nem az aktuális fenyegetettségek és folyamatban lévő támadások...