IT projekt­menedzsment

Az informatikai projektmenedzsment az IT bármely területén futó projektek irányítását, koordinálását jelenti. Mindez magában foglalja a projektfolyamatok és erőforrások tervezését, irányítását és ellenőrzését, annak érdekében, hogy a projekt megfeleljen az előzetesen meghatározott eredményeknek, az idő és költség korlátoknak. Alapvetően kétféle projektmenedzsment megközelítés létezik: az egyik a klasszikus, vízesés alapú, a másik pedig az elsősorban szoftverfejlesztési területen alkalmazott agilis elvű megközelítés. Ezekhez kapcsolódóan számos módszertan érhető el (pl. Scrum, Kanban, Lean, XP, PRINCE2, stb.), melyek segítenek a projektmenedzsment kereteit és eszközeit biztosítani.

Training360 logo

az ITmap szakmai hitelesítője, hazánk legnagyobb IT képző cége

Solution architect

A Solution architect feladata a szoftver-megoldások átfogó architektúrájának létrehozása és a stratégiai iránymutatás biztosítása a fejlesztési folyamat során. Ezen szerepkörű embereknek biztosítania kell azt, hogy az új megoldások műszaki, üzleti,...

Adatvédelmi szakértő

A munkakör nem klasszikusan informatikai munkakör, mivel a jogi ismeretek fontos részét képezik, azonban a kapcsolódási pontok, illetve a napjainkban való elterjedtsége miatt (főleg nagyobb szervezeteknél található meg), érdemesnek tartottuk...

Agilis Coach

Az Agilis Coach egy tapasztalt, az agilis módszertanokban és az azok alapján szerveződő projektekben jártas szakember, aki mind a szervezetet, mind az egyéneket segíti az agilis elvek bevezetésében. Tapasztalatai megosztásával...

Fejlesztési projekt­menedzser

A Fejlesztési projektmenedzser különböző IT módszertanok alapján kifejezetten szoftverfejlesztési projektek indítási, előkészítési, tervezési, végrehajtási és ellenőrzési feladatait látja el. Meghatározza a projektek hatáskörét / terjedelmét, menedzseli az erőforrásokat és projektfeladatokat,...

IT projekt­koordinátor / projekt­asszisztens

Az IT projektkoordinátor / projektasszisztens a projektmenedzser “jobb keze”, egy projekt adminisztratív feladatainak elvégzéséért felelős, függetlenül attól, hogy fejlesztési, üzemeltetési vagy üzleti projektről beszélünk. Sok esetben egyáltalán nem szükségesek hozzá...

IT szolgáltatás menedzser

Az IT szolgáltatás menedzser feladata informatikai rendszerek és szolgáltatások, és ehhez kapcsolódó szervezeti intézkedések, működésbeli folyamatok, szabályozások, eljárások tervezése, bevezetése, menedzselése, irányítása. Az IT szolgáltatás menedzser az üzleti folyamatokat /...

Licenszelési szakértő

A licenszelési szakértő felel a vállalat, illetve a vállalat dolgozói által használt termékek licenszeinek költséghatékonyságáért, szabályoknak való megfeleléséért, azok rendeléséért és lemondásáért, összességében a vállalat licenszpolitikájának megvalósításáért. A licenszelési szakértő...

Product Owner (Termékfelelős)

A Product Owner az agilis szoftverfejlesztés egyik meghatározó szerepköre: ő az, aki azért felel, hogy egy cégnél a termékfejlesztések az üzleti érdekek, szempontok figyelembe vételével történjenek. Az agilis módszertanok a...

Scrum Master

Az agilis szervezeti kultúra másik alappillére (a Product Owner mellett) a Scrum Master, azaz a Scrum fejlesztő csapat legfőbb támogatója, mentora, felettesi jogokkal nem rendelkező vezetője. A Scrum az egyik...

Üzemeltetési projekt­menedzser

Az Üzemeltetési projektmenedzser különböző IT módszertanok alapján egy vállat IT üzemeltetési területéhez kötődő projektek indítási, előkészítési, tervezési, végrehajtási és ellenőrzési feladatait látja el. Meghatározza a projektek hatáskörét / terjedelmét, menedzseli...

Üzleti projekt­menedzser

Az Üzleti projektvezető egy vállalat informatikai rendszerbevezetési, továbbfejlesztési projektjeiért felelős, amelyek egy cég különböző szervezeti egységeit érinthetik. Ezek közé tartozik például egy számlavezetési rendszer, egy ügyfélkezelési rendszer, egy készletnyilvántartó rendszer,...